SZANOWNI PAŃSTWO !
Wróciliśmy do naszych szkoleń !
Ceny w edycji wiosna-lato 2020 r. pozostają bez zmian !

Naszą bogatą ofertę kursów uzupełniają specjalistyczne szkolenia i warsztaty z wybranych tematów skierowane do instruktorów fitness, trenerów personalnych, fizjoterapeutów, nauczycieli wychowania fizycznego, terapeutów zajęciowych.
Tematyka szkoleń jest dostosowywana do potrzeb rynku i odzwierciedla najnowszy stan wiedzy.

Nasze szkolenia pozwolą Państwu podnieść kwalifikacje zawodowe w oparciu o przejrzyste i profesjonalne materiały szkoleniowe oraz w kontakcie z wykwalifikowaną kadrą instruktorską. Oferujemy szkolenia i warsztaty z zakresu:

Kursanci otrzymują materiały szkoleniowe, a absolwenci po zdaniu egzaminu również certyfikaty i zaświadczenia.

Mamy uprawnienia do prowadzenia kursów i szkoleń , spełniamy wszystkie warunki Ustawy o sporcie, niezbędne do prowadzenia działalności w zakresie kształcenia instruktorów sportu, trenerów.
Prowadzimy szkolenia i kursy w zakresie specjalizacji określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz jej stosowania Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1145 ze zmianami.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych Dz.U. 2012 nr 0 poz. 186 ze zmianami.

UWAGA! Ośrodek Szkoleniowy Aeroactiv jest wpisany do rejestru instytucji szkoleniowych Urzędu Pracy pod numerem 2.12/00204/2010. Oznacza to, że każda osoba posiadająca status bezrobotnego, może wnioskować o pokrycie kosztów naszych szkoleń przez swój Urząd Pracy.

Szkolenie Terminy Cena
Zdrowy kręgosłup 17-18 października 2020 r.  Kraków 499 zł
Pilates z przyborami  w trakcie ustalania 2020 r.   Kraków 299 zł
Aktywna przez 9 miesięcy 20 września 2020 r.  Kraków 299 zł
Trening dna miednicy 21-22 listopada 2020 r.   Kraków 499 zł
Mobility 12-13 grudnia 2020 r.   Kraków 499 zł
Aktywny Senior 05-06 września 2020 r.  Kraków 499 zł
Pilates w tańcu, Dance  11 października 2020 r.  Kraków 299 zł
Warsztaty Pilates Pelvic Floor  w trakcie ustalania 2020 r. Kraków 150 zł