SZANOWNI PAŃSTWO !

Naszą bogatą ofertę kursów uzupełniają specjalistyczne szkolenia i warsztaty z wybranych tematów skierowane do instruktorów fitness, trenerów personalnych, fizjoterapeutów, nauczycieli wychowania fizycznego, terapeutów zajęciowych.
Tematyka szkoleń jest dostosowywana do potrzeb rynku i odzwierciedla najnowszy stan wiedzy.

Nasze szkolenia pozwolą Państwu podnieść kwalifikacje zawodowe w oparciu o przejrzyste i profesjonalne materiały szkoleniowe oraz w kontakcie z wykwalifikowaną kadrą instruktorską. Oferujemy szkolenia i warsztaty z zakresu:

Kursanci otrzymują materiały szkoleniowe, a absolwenci po zdaniu egzaminu również certyfikaty i zaświadczenia.

Stosujemy wszystkie procedury bezpieczeństwa związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się epidemii Covid 19 !

Mamy uprawnienia do prowadzenia kursów i szkoleń , spełniamy wszystkie warunki Ustawy o sporcie, niezbędne do prowadzenia działalności w zakresie kształcenia instruktorów sportu, trenerów.
Prowadzimy szkolenia i kursy w zakresie specjalizacji określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz jej stosowania Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1145 ze zmianami.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych Dz.U. 2012 nr 0 poz. 186 ze zmianami.

UWAGA! Ośrodek Szkoleniowy Aeroactiv jest wpisany do rejestru instytucji szkoleniowych Urzędu Pracy pod numerem 2.12/00204/2010. Oznacza to, że każda osoba posiadająca status bezrobotnego, może wnioskować o pokrycie kosztów naszych szkoleń przez swój Urząd Pracy.

Szkolenie Terminy Cena
Zdrowy kręgosłup 26-27 lutego 2022 r.   Kraków 549 zł
Pilates z przyborami  08 maja 2022 r.   Kraków 339 zł
Aktywna przez 9 miesięcy 03 lipca 2022 r.  Kraków 339 zł
Trening dna miednicy 26-27 lutego 2022 r.   Kraków 549 zł
Mobility w trakcie ustalania 2022 r.   Kraków 549 zł
Aktywny Senior 14-15 maja 2022 r.  Kraków 549 zł
Pilates w tańcu, Dance 12 czerwca 2022 r.  Kraków 339 zł
Samoobrona kobiet 26 czerwca 2022 r.   Kraków 339 zł