KURS INSTRUKTORA PILATES II
ONE TO ONE
REHA- PILATES

649 zł (kurs)

Zapisz się

TERMIN:

22-23 styczeń  2022 (sobota-niedziela)
sobota:       12:15-19:15
niedziela:    8:30-15:00

MIEJSCE:   KRAKÓW

 • ul.Skarżyńskiego 1 – Centrum Sportu i Rekreacji „Kwadrat” lub
 • os. Wysokie 6, Sala Fitness w Hali Widowiskowo-Sportowej (przy III LO)
  (ostateczne miejsce kursu zostanie podane w mailu, Osobom zapisanym)

OPIS:

Program kursu jest skierowany do:

 • instruktorów Pilates
 • fizjoterapeutów

Warunki uczestnictwa/wymagania wstępne:

 • ukończone 18 lat i brak przeciwwskazań lekarskich do wykonywania ćwiczeń ruchowych
 • wysokie wartości etyczne
 •  zaangażowanie w ustawiczny rozwój i naukę przez cały czas pracy w zawodzie Instruktora Pilates
 • zapoznanie się i zaakceptowanie (własnym podpisem) Regulaminu Kursu
 • złożenie oświadczenia RODO

Intensywny dwudniowy kurs, który dostarczy Ci niezbędnej wiedzy i praktycznych umiejętności jak :

 • pracować z indywidualnym klientem na różnych poziomach zaawansowania
 • modyfikować ćwiczenia w celu właściwej korekcji dysharmonii mięśniowo-stawowej
 • ocenić sylwetkę, postawę ćwiczącego
 • rozpoznawać i niwelować mechanizmy kompensacji
 • bezpiecznie oddziaływać na klienta
 • jak przełożyć mobilność na stabilność i odwrotnie;
 • jak i kiedy wykorzystywać przybory: dużą piłkę, piłkę softball, rollery, taśmy dyski sensomotoryczne itd.
 • jakie formy autoterapii możesz zaproponować Twojemu Pacjentowi / Klientowi.
 • metodyki nauczania ruchu
 • jak dobierać ćwiczenia w konkretnych przypadkach klinicznych

  Mamy uprawnienia do prowadzenia kursów i szkoleń
   , spełniamy wszystkie warunki Ustawy o sporcie, niezbędne do prowadzenia działalności w zakresie kształcenia instruktorów sportu, trenerów.

  Prowadzimy szkolenia i kursy w zakresie specjalizacji określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz jej stosowania Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1145 ze zmianami.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych Dz.U. 2012 nr 0 poz. 186 ze zmianami.Otrzymasz uprawnienia, których nie musisz odnawiać !

  Ośrodek Szkoleniowy Aeroactiv jest wpisany do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Urzędu Pracy pod numerem 2.12/00204/2010.
  Oznacza to, że każda osoba posiadająca status bezrobotnego, może wnioskować o pokrycie kosztów naszych kursów i szkoleń przez swój Urząd Pracy.

PROWADZĄCY ZAJĘCIA:

 • Katarzyna Kucab-Klich
 • Kamil Klich

PROGRAM KURSU :

 • Biomechanika i fizjologia narządu ruchu
 • Główne założenia metody Pilates
 • Podstawowe ćwiczenia wykorzystywane w rehabilitacji
 • Zasady progresji ćwiczeń
 • Funkcja mięśni posturalnych vs. mięśnie fazowe
 • Analiza postawy w warunkach statycznych i dynamicznych
 • Pojęcie kompensacji
 • Mechanizm feedforward
 • Charakterystyka poszczególnych pozycji wyjściowych z dopasowaniem do konkretnych przypadków
 • Tworzenie indywidualnych programów terapeutycznych, dobór ćwiczeń w konkretnych przypadkach klinicznych
 • Wykorzystanie różnych przyborów do ćwiczeń

Formy i metody Kursu Pilates II : prezentacje multimedialne, plansze, warsztaty, praca w grupach, dyskusja itd.

Każdy uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe oraz dyplomy ukończenia KURSU INSTRUKTORA PILATES II- TRENING PERSONALNY, w języku polskim i angielskim.

Organizator zapewnia:
wodę mineralną , kawę, herbatę.

ORGANIZATOR KURSU:

Ośrodek Szkoleniowy AEROACTIV  Beata Kwiatkowska

ZAPISZ SIĘ

Cena:   649 zł.       (kurs + materiały szkoleniowe+dyplomy)
Jednorazowa płatność całości:    600 zł.
Cena dla absolwentów (innych kursów i szkoleń) Aeroactiv :
580  zł. 

PROCEDURA ZGŁASZANIA SIĘ NA KURS:

 • wypełnienie formularza zgłoszeniowego (zapisz się)
 • wpłata do 7 dni od zgłoszenia zaliczki w wysokości 200 zł.
  • wpłata zaliczki gwarantuje miejsce na kursie, w przypadku rezygnacji zaliczka nie podlega zwrotowi
  • w przypadku nie wpłacenia w terminie 7 dni zaliczki, zgłoszenie będzie anulowane
 • wpłata pozostałej kwoty (pomniejszonej o wpłaconą zaliczkę):  najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem kursu

UWAGA:

 1. O przyjęciu na kurs decyduje kolejność wpłat.
 2. W przypadku rezygnacji z kursu wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.
 3. W przypadku braku miejsca na kursie lub zmiany terminu wpłaty zostaną zwrócone.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu z przyczyn niezależnych od niego, najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem kursu, wówczas wszystkie wpłaty zostaną zwrócone.

Wpłat prosimy dokonywać na konto:

ING Bank Śląski
Aeroactiv Beata Kwiatkowska, 32-087 Zielonki
14 1050 1445 1000 0092 1911 5988

(w tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko uczestnika oraz nazwę kursu/szkolenia)

Formularz zgłoszeniowy