Zapisz się

TERMIN:

 26-27 luty  2022 r. (sobota-niedziela)

 • sobota :   12:00 – 18:30
 • niedziela: 08:30 – 15:00

MIEJSCE:   Kraków

 •  os. Wysokie 6, Sala Fitness w Hali Widowiskowo-Sportowej (przy III LO)

OPIS: 

Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • instruktorów Fitness
 • fizjoterapeutów
 • trenerów personalnych
 • terapeutów zajęciowych
 • nauczycieli wychowania fizycznego
 • studentów i absolwentów AWF i fizjoterapii.

„Zdrowy kręgosłup „ to specjalistyczne zajęcia grupowe przy muzyce, na bazie techniki Pilates.
Dla osób zdrowych, w ramach profilaktyki dysfunkcji i schorzeń kręgosłupa oraz dla osób mających wcześniej problemy z narządem ruchu, które po zakończeniu leczenia i rehabilitacji uzyskały zgodę lekarza na udział w takiej formie treningu.

Celem szkolenia Zdrowy kręgosłup jest:

 • zapoznanie uczestników z zasadami prowadzenia zajęć „Zdrowy kręgosłup”
 • przedstawienie zasobu ćwiczeń zmniejszających skutki przeciążeń układu mięśniowo-stawowego.

Na naszym szkoleniu zapoznasz się z :

 • celami krótko i długoterminowymi stawianymi w programie zajęć Zdrowy Kręgosłup
 • wskazaniami i przeciwwskazaniami do uczestnictwa w tej formie treningu
 • podstawami teoretycznymi niezbędnymi do prowadzenia tego typu zajęć

Nauczysz się (m.in.) :

 • jak znaleźć napięcie mięśni środka oraz jaka jest ich funkcja
 • ustawić w pozycji neutralnej miednicę, kręgosłup, barki w różnych pozycjach wyjściowych (w staniu, klęku, siadzie, w leżeniu przodem, bokiem i tyłem)
 • ułatwić ćwiczącym przyjmowanie prawidłowych pozycji wyjściowych do ćwiczeń, rozluźniać lub napinać odpowiednie partie mięśniowe
 • prawidłowo oddychać w trakcie ćwiczeń
 • mobilizować kręgosłup i stawy, wzmacniać stabilizatory kręgosłupa, aktywować mięśnie odpowiedzialne za utrzymanie prawidłowej postawy ciała
 • dobierać ćwiczenia do wieku, możliwości i potrzeb klientów
 • prowadzić lekcje bez i z przyborami

Formy i metody szkolenia Zdrowy kręgosłup : prezentacje multimedialne, plansze, wykresy, warsztaty, praca w grupach, dyskusja itd.

Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat uczestnictwa w szkoleniu i materiały szkoleniowe.
Organizator zapewnia: wodę mineralną , kawę, herbatę.

Zainteresowanym przesyłamy propozycje noclegowe, już od 45 zł. za dobę.

PROWADZĄCY ZAJĘCIA:

 • Kamil Klich
 • Magdalena Wrona
 • Beata Kwiatkowska

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Specyfika pracy mięśni, elementy anatomii i patogenezy kręgosłupa.
 • Elementy analizy biomechanicznej ruchu i działania taśm mięśniowo-powięziowych, ćwiczenia w zamkniętych i otwartych łańcuchach kinematycznych.
 • Zapobieganie bólom i przeciążeniom- profilaktyka.
 • Lekcja z taśmą Thera- Band, małą piłką Redondo. Analiza lekcji.
 • Ćwiczenia z Gym Donut (piłka w kształcie koła), z Rollerem, piłką do Lacrosse, Power Band .
 • Ćwiczenia rozluźniające, wzmacniające, mobilizacyjne, równoważne, rozciągające, stabilizacyjne,  (analiza ćwiczeń).
 • Ćwiczenia zmniejszające skutki przeciążeń narządu ruchu ( bez przyborów oraz m.in. z dużą piłką, piłeczkami tenisowymi).
 • Analiza ćwiczeń w kontekście wybranych wad i schorzeń kręgosłupa (m.in. dyskopatii, hiperlordozy lędźwiowej, itd.).

ORGANIZATOR:

Ośrodek Szkoleniowy AEROACTIV Beata Kwiatkowska
Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr ewidencyjnym 2.12/00204/2010

WIDEO

ZAPISZ SIĘ

Cena:   549 zł.       (szkolenie + materiały szkoleniowe + certyfikat )
Cena dla absolwentów (innych szkoleń i kursów) Aeroactiv : 490 zł.

PROCEDURA ZGŁASZANIA SIĘ NA SZKOLENIE:

 1. wypełnienie formularza zgłoszeniowego (zapisz się)
 2. wpłata do 7 dni od zgłoszenia zaliczki w wysokości 100 zł lub wpłata całej kwoty
  • wpłata zaliczki gwarantuje miejsce na szkoleniu, w przypadku rezygnacji zaliczka nie podlega zwrotowi
  • w przypadku nie wpłacenia w terminie 7 dni zaliczki, zgłoszenie będzie anulowane
 3. wpłata pozostałej kwoty (pomniejszonej o wpłaconą zaliczkę)
  • jednorazowo najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia

UWAGA:

 1. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność wpłat.
 2. W przypadku rezygnacji ze szkolenia wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.
 3. W przypadku braku miejsca na szkoleniu lub zmiany terminu wpłaty zostaną zwrócone.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od niego, najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem kursu, wówczas wszystkie wpłaty zostaną zwrócone.

Wpłat prosimy dokonywać na konto:

ING Bank Śląski
Aeroactiv Beata Kwiatkowska, 32-087 Zielonki
14 1050 1445 1000 0092 1911 5988

(w tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko uczestnika oraz nazwę kursu/szkolenia)

Formularz zgłoszeniowy