os. Wysokie 6  Kraków

  • ZAJĘCIA  JEDNORAZOWE :                                                                                    20 zł.
  • KARNET           4   (1 raz w tygodniu) :                                                                    65 zł.  
  • KARNET           8   (2 razy w tygodniu) :                                                                  95 zł.
  • KARNET         12   (3 razy w tygodniu) :                                                                 120 zł.    
Nieobecność na zajęciach należy zgłosić najpóźniej w dniu zajęć, do godz. 13:00 (telefonicznie, smsem, mailem).
W przeciwnym wypadku nie będzie można odliczyć kosztów tych zajęć w kolejnym karnecie (zostaną potraktowane jako odbyte).
Rabat dla stałych klientów:  10 procent.
(nie łączy się z innymi promocjami).Rabat ,w wysokości 15 procent, na zakup dowolnego karnetu, dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny
(nie łączy się z innymi promocjami).

Pierwszeństwo do uczestnictwa w zajęciach mają osoby z wykupionymi karnetami.

Osoby posiadające karty Benefit, Fit Flex, Fit Profit, OK System, mogą uczestniczyć we wszystkich zajęciach (po potwierdzeniu wcześniejszej rezerwacji ).

fitflex fitprofit ksnr logookszstem logobenefit