os. Wysokie

  • ZAJĘCIA  JEDNORAZOWE :                                                   20 zł.
  • KARNET           4  :                                                                    65 zł.
  • KARNET           8  :                                                                    95 zł.
  • KARNET         12  :                                                                  120 zł.  
  • KARNET  OPEN   :                                                                  130 zł.   (nie obowiązuję w czerwcu 2020 r. )
Karnet Open jest ważny na czas jednego miesiąca i gwarantuje miejsce na wszystkich zajęciach w tygodniu.
Nieobecność na zajęciach należy zgłosić najpóźniej w dniu zajęć, do godz. 15:00 (telefonicznie, smsem, mailem).
W przeciwnym wypadku nie będzie można odliczyć kosztów tych zajęć w kolejnym karnecie (zostaną potraktowane jako odbyte).
Rabat dla stałych klientów:  10 procent.
(nie łączy się z innymi promocjami).

Rabat ,w wysokości 10 procent, na zakup dowolnego karnetu, dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny
(nie łączy się z innymi promocjami).

Pierwszeństwo do uczestnictwa w zajęciach mają osoby z wykupionymi karnetami.

Osoby posiadające karty Benefit, Fit Flex, Fit Profit, OK System, mogą uczestniczyć we wszystkich zajęciach (po potwierdzeniu wcześniejszej rezerwacji ).

fitflex fitprofit ksnr logookszstem logobenefit