Zapisz się

Kompleksowy kurs kwalifikacyjny, który ma na celu przygotowanie uczestników do samodzielnego, świadomego i bezpiecznego prowadzenia zajęć z Pole Dance – akrobatyki na drążku pionowym, od poziomu początkującego do zaawansowanego*


Kurs składa się z 3 weekendowych zjazdów zakończonych egzaminem teoretycznym i praktycznym.

Czas trwania: 50 godzin dydaktycznych, 3 zjazdy w weekend (sobota-niedziela), 8-9 godzin dziennie
– w tym egzamin teoretyczny i praktyczny.

Dla kogo?

Kurs skierowany jest dla osób regularnie uczestniczących w zajęciach Pole Dance min. 2 lata, posiadających umiejętności wykonania trików z poziomu podstawowego raz bazowych figur odwróconych.
W przypadku wątpliwości dot.  umiejętności zapewniamy możliwość weryfikacji poziomu kandydata, po wcześniejszym kontakcie z prowadzącym kurs instruktorem.

Część praktyczna :

 • Nauka figur wg autorskiego programu nauczania,
  od poziomu początkującego do  zaawansowanych figur bazowych* (zostanie omówiona metodyka nauczania odwróconych figur bazowych)
 • Budowa lekcji, wzmacnianie i rozciąganie jako uzupełnienie treningu na drążku
 • Asekuracja  i  bezpieczeństwo w trakcie zajęć

Część teoretyczna :

Wiedza teoretyczna jest przekazywana przez prowadzących podczas zajęć a dodatkowo zapewniamy dostęp do materiałów dydaktycznych on-line (w formie elektronicznej dostępnych na naszej platformie e-learning- czas korzystania wg. indywidualnych potrzeb).
Platforma jest dostępna dla Kursantów w trakcie trwania kursu i do miesiąca po zakończeniu kursu.

 

Program kursu:

I część teoretyczna:

 • anatomia funkcjonalna
 • fizjologia – wybrane aspekty
 • mobilizacja a stabilizacja
 • prawidłowa sylwetka i wzorce ruchowe bazowych ćwiczeń wzmacniających
 • metodyka prowadzenia zajęć
 • historia Pole Dance oraz rozwój jako dyscypliny sportowej
 • pozytywne aspekty uprawiania Pole Dance
 • przeciwwskazania i ograniczenia do prowadzenia zajęć
 • wymagania dotyczące sprzętu, pomieszczenia i ubioru
 • BHP podczas zajęć
 • podstawy prawne
 • odpowiedzialność i etyka instruktora
 • organizacja zawodów i konkursów – omówienie przykładowych regulaminów zawodów Pole Sport i Pole Art

II część praktyczna:

 1. Układanie treningu:
  – cel rozgrzewki
  – rozgrzewka ogólna
  – rozgrzewka specjalistyczna
  – wzmacnianie
  – ćwiczenia na drążku
  – część główna zajęć (nauka trików)
  – rozciąganie (wyciszenie, zakończenie)
 2. Wyszczególnienie figur
  – stosowane nazewnictwo: chwyty rąk, pozycje nóg
  – nauka figur wg autorskiego programu nauczania
 3. Wzmacnianie oraz rozciąganie jako niezbędne uzupełnienie treningów na drążku
 4. Asekuracja i bezpieczeństwo uczestników zajęć

Zapraszamy !

TERMINY:  Zjazd 1   05-06 marca 2022 r. (sobota – niedziela)
  Zjazd 2   12-13 marca 2022 r. (sobota – niedziela)
  Zjazd 3   19 marca (sobota)

 20 marca (niedziela) EGZAMIN

Miejsce:       KRAKÓW

 • Studio Real Passion,
  ul. Długa 82/6

  Informacje ogólne:

  Jeśli chcesz zdobyć kwalifikacje Instruktora Pole Dance – ten kurs jest dla Ciebie !

  • Przygotujemy Cię do samodzielnego prowadzenia zajęć.
  • Podzielimy się z Tobą swoją wiedzą i doświadczeniem.
  • Zdobędziesz umiejętności aby świadomie i bezpiecznie prowadzić zajęcia, uwzględniając indywidualne możliwości i potrzeby klientów.

  Kurs jest autorskim programem prowadzących.
  Jest oparty również na aktualnej wiedzy z zakresu psychologii, komunikacji interpersonalnej, motywacji oraz systematycznie udoskonalany w oparciu o najnowsze trendy i zapotrzebowanie na rynku pracy, analizę ankiet ewaluacyjnych itp.

Uczestnicy po pozytywnym zdaniu egzaminu z części teoretycznej i praktycznej otrzymują  :
– dyplom w języku polskim (ze zdjęciem)
– dyplom w języku angielskim
– zaświadczenie wraz z suplementem

Warunki uczestnictwa/wymagania wstępne:

 • ukończone 18 lat i szkoła średnia (minimum, poświadczona świadectwem)
 • brak przeciwwskazań lekarskich do wykonywania ćwiczeń ruchowych
 • stan zdrowia fizycznego i psychicznego umożliwiający podjęcie udziału w kursie oraz wykonywanie pracy instruktora
 • wysokie wartości etyczne
 • ubezpieczenie NNW na czas trwania kursu
 • zapoznanie się i zaakceptowanie (własnym podpisem)  Regulaminu Kursu, Karty Uczestnika
 • złożenie oświadczenia RODO
 • zaangażowanie i chęć rozwoju w kierunku poszerzania swojej wiedzy i kwalifikacji w zawodzie instruktora Pole Dance i dyscyplin towarzyszących

Osoby prowadzące:

 • mgr Daria Skowyra- Rauer
 • mgr Maciej Rauer

Cena: 2090 zł (kurs + dostęp do platformy online + egzamin + jedna poprawka )

Przy jednorazowej wpłacie : 2040 zł.
Cena dla absolwentów (innych kursów i szkoleń) Aeroactiv : 2020 zł.
Możliwość wpłaty w II ratach po 1045 zł
(1 rata do siedmiu dni od zgłoszenia , 2 rata przed zjazdem II)

ZDOBĄDŹ Z NAMI NOWY ZAWÓD !

Mamy uprawnienia do prowadzenia kursów i szkoleń , spełniamy wszystkie warunki Ustawy o sporcie, niezbędne do prowadzenia działalności w zakresie kształcenia instruktorów sportu, trenerów.

Prowadzimy szkolenia i kursy w zakresie specjalizacji określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz jej stosowania Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1145 ze zmianami.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych Dz.U. 2012 nr 0 poz. 186 ze zmianami.

Ośrodek Szkoleniowy Aeroactiv jest wpisany do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Urzędu Pracy pod numerem 2.12/00204/2010.
Oznacza to, że każda osoba posiadająca status bezrobotnego, może wnioskować o pokrycie kosztów naszych kursów i szkoleń przez swój Urząd Pracy.

Zapisz się

PROCEDURA ZGŁASZANIA SIĘ NA KURS:

 • wypełnienie formularza zgłoszeniowego (zapisz się) i wybór rodzaju płatności (płatność w całości lub płatność w dwóch ratach lub płatność z zaliczką)
 • potwierdzenie zgłoszenia wpłatą, zgodnie z wyborem (która gwarantuje miejsce na kursie, do 7 dni od zgłoszenia)
  Płatność w całości:
  2040,00 zł (do 7 dni od zgłoszenia)
  Płatność w dwóch ratach:
  Pierwsza rata: 1045,00 zł, do 7 dni od zgłoszenia
  Druga rata: 1045,00 zł, przed II zjazdem
  Płatność z zaliczką:
  Zaliczka: 200,00 zł, do 7 dni od zgłoszenia (nie podlega zwrotowi, w przypadku rezygnacji )
  Pierwsza rata: 845,00 zł (do 7 dni przed I zjazdem)
  Druga rata: 1045,00 zł (przed II zjazdem)

UWAGA!

 1. O przyjęciu na kurs decyduje kolejność wpłat.
 2. W przypadku rezygnacji z kursu wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.
 3. W przypadku braku miejsca na kursie lub zmiany terminu wpłaty zostaną zwrócone.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu z przyczyn niezależnych od niego, najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem kursu, wówczas wszystkie wpłaty zostaną zwrócone.
 5. Wpłat prosimy dokonywać na konto:

ING Bank Śląski

Daria Skowyra-Rauer STUDIO REAL PASSION

91 1050 1445 1000 0090 9497 3808

 

Formularz zgłoszeniowy