Zapisz się

TERMIN:

 03 lipiec  2022 r. (niedziela)     

godz. 08:30 – 16:30

MIEJSCE:  Kraków

os. Wysokie 6, Kraków- Sala Fitness w Hali Widowiskowo-Sportowej (przy III LO)

OPIS:

Obecnie coraz więcej przyszłych mam chce uczestniczyć w zajęciach ruchowych i aktywnie spędzić ten wyjątkowy czas-okres ciąży.
W związku z tym ciągle wzrasta zainteresowanie zajęciami dla kobiet w ciąży oraz zapotrzebowanie na dobrze przygotowanych pod względem metodycznym i merytorycznym instruktorów.

Nasze szkolenie Aktywna przez 9 miesięcy jest przeznaczone dla:

 • instruktorów fitness
 • fizjoterapeutów
 • trenerów personalnych
 • położnych,  którzy chcą prowadzić zajęcia ruchowe z kobietami w ciąży.

Na szkoleniu  poznasz i ugruntujesz swoją wiedzę z zakresu :

 • anatomii i fizjologii ciąży, rozwoju wewnątrzmacicznego płodu, przystosowania ciążowego ustroju kobiety w poszczególnych okresach ciąży, wpływu hormonów, zmian w statyce ciała na organizm ciężarnej itd.
 • wpływu aktywności ruchowej na przyszłą mamę i dziecko
 • zasobu ćwiczeń bez i z przyborami
 • celów ćwiczeń, pozycji wyjściowych, zasad bezpieczeństwa
 • wskazań i przeciwwskazań

Nauczysz się :

 • dobierać ćwiczenia, przybory i przyrządy w zależności od stopnia zaawansowania ciąży ,zmniejszające dolegliwości ciążowe
 •  metodyki prowadzenia lekcji, planowania zajęć, na co zwracać szczególną uwagę podczas zajęć
 • technik relaksacyjnych, wizualizacji – kiedy i po co je stosować
 • prawidłowej techniki ćwiczeń (bez i z przyborami)

Każdy uczestnik szkolenia Aktywna przez 9 miesięcy otrzymuje certyfikat uczestnictwa w szkoleniu i materiały szkoleniowe.

Organizator zapewnia: wodę mineralną , kawę, herbatę.

PROWADZĄCY ZAJĘCIA:

 • Marta Curyło
 • Katarzyna Kucab-Klich

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Anatomia i fizjologia ciąży.
 • Rozwój wewnątrzmaciczny płodu (krótka charakterystyka).
 • Przebieg porodu.
 • Znaczenie ćwiczeń fizycznych dla ciała i psychiki przyszłej matki i dziecka.
 • Dobór ćwiczeń, pozycji wyjściowych w zależności od stanu zaawansowania ciąży.
 • Kinezyadaptacja we wczesnym i późnym okresie ciąży.
 • Ćwiczenia z dużą i mała piłką, taśmą, gym donut (pełna analiza).
 • Lekcja (metodyka prowadzenia,analiza lekcji)
 • Ćwiczenia oddechowe, techniki relaksacyjne (Schulza, Jacobsona)
 • Przeciwwskazania do stosowania ćwiczeń fizycznych.
 • Bezpieczeństwo w czasie ćwiczeń.
 • Warsztaty

ORGANIZATOR:

Ośrodek Szkoleniowy AEROACTIV Beata Kwiatkowska
Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr ewidencyjnym 2.12/00204/2010

WIDEO

ZAPISZ SIĘ

Cena:   339 zł.       (szkolenie + materiały szkoleniowe + certyfikat )
Cena dla absolwentów (innych szkoleń i kursów) Aeroactiv : 300 zł.

PROCEDURA ZGŁASZANIA SIĘ NA SZKOLENIE:

 1. wypełnienie formularza zgłoszeniowego (zapisz się)
 2. wpłata do 7 dni od zgłoszenia zaliczki w wysokości 100 zł lub wpłata całej kwoty
  • wpłata zaliczki gwarantuje miejsce na szkoleniu, w przypadku rezygnacji zaliczka nie podlega zwrotowi
  • w przypadku nie wpłacenia w terminie 7 dni zaliczki, zgłoszenie będzie anulowane
 3. wpłata pozostałej kwoty (pomniejszonej o wpłaconą zaliczkę)
  • jednorazowo najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia

UWAGA:

 1. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność wpłat.
 2. W przypadku rezygnacji ze szkolenia wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.
 3. W przypadku braku miejsca na szkoleniu lub zmiany terminu wpłaty zostaną zwrócone.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od niego, najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem kursu, wówczas wszystkie wpłaty zostaną zwrócone.

Wpłat prosimy dokonywać na konto:

ING Bank Śląski
Aeroactiv Beata Kwiatkowska, 32-087 Zielonki
14 1050 1445 1000 0092 1911 5988

(w tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko uczestnika oraz nazwę kursu/szkolenia)

Formularz zgłoszeniowy