Zapisz się

Oferujemy kompleksowy kurs kwalifikacyjny, który ma na celu przygotowanie uczestników do samodzielnego, świadomego i bezpiecznego prowadzenia zajęć metodą Pilatesa,  dostosowanych do wieku, możliwości i potrzeb osób ćwiczących.

Kurs składa się z 3 modułów ( weekendowych zjazdów) zakończonych egzaminem.
Czas trwania: 6 dni (3 zjazdy) sobota-niedziela, 8-9 godzin dziennie.

 

Część praktyczna :
– Zajęcia praktyczne stanowią 85 %  kursu i prowadzone są przez doświadczonych instruktorów Pilates, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie zadawane, tematyczne pytania.
– Hospitacje/praktyki- min. 5 godzin

Część teoretyczna :
– Wiedza teoretyczna jest przekazywana przez prowadzących podczas zajęć.
– Uczestnicy otrzymują Skrypt Aeroactiv.
– Dostęp do materiałów dydaktycznych on-line (w formie elektronicznej dostępnych  na naszej platformie e-learning- czas korzystania wg. indywidualnych potrzeb).
Platforma jest dostępna dla Kursantów w trakcie trwania kursu i do miesiąca po zakończeniu kursu.

 • historia życia Josepha Pilatesa
 • zasady, cele i korzyści metody Pilates, przeciwwskazania
 • badania naukowe a Pilates
 • podstawowa anatoma i biomechanika
 • płaszczyzny ruchu
 • kręgosłup- budowa, funkcje, ruchomość, stabilizacja kręgosłupa
 • miednica – mięśnie i zakres ruchu, stabilizacja
 • stawy- budowa, rodzaje, biomechanika stawów kończyny dolnej i górnej
 • mięśnie- tułowia (klatki piersiowej, brzucha, oddechowe, grzbietu), kończyny górnej, kończyny górnej
 • zagadnienia prawne w pracy instruktora, ubezpieczenie, BHP, marketing
 • cechy dobrego instruktora

 

KASIA0033

NOWA EDYCJA :        WIOSNA 2022 r !   
Zapisz się już dziś i zyskaj możliwość rozłożenia opłaty za kurs, na dowolne raty  !

Zapraszamy !

TERMINY:  Zjazd 1  12-13 marca  2022 r. (sobota-niedziela)
  Zjazd 2  19-20 marca 2022 r. (sobota-niedziela)
  Zjazd 3  02 kwietnia 2022 r.  (sobota)
03 kwietnia 2022 r.  (niedziela) EGZAMIN 

Miejsce:       KRAKÓW

 •  ul.Skarżyńskiego 1 – Centrum Sportu i Rekreacji „Kwadrat”

Informacje ogólne:

Jeśli chcesz zdobyć kwalifikacje Instruktora Pilates – ten kurs jest dla Ciebie !
To pierwszy, arcyważny moduł poznawania tej techniki.
Kurs Instruktora Pilates Basic pozwoli Ci opanować Metodę Pilates od podstaw, nie wymagamy wykształcenia kierunkowego.

 • Przygotujemy Cię do samodzielnego prowadzenia zajęć metodą Pilates.
 • Podzielimy się z Tobą swoją wiedzą i doświadczeniem.
 • Zdobędziesz umiejętności aby świadomie i bezpiecznie prowadzić zajęcia, uwzględniając indywidualne możliwości i potrzeby klientów.
 • Otrzymasz uprawnienia, których nie musisz odnawiać !

Kurs jest autorskim programem prowadzących.
Jest oparty również na aktualnej wiedzy z zakresu psychologii, komunikacji interpersonalnej, motywacji oraz systematycznie udoskonalany w oparciu o najnowsze trendy i zapotrzebowanie na rynku pracy, analizę ankiet ewaluacyjnych itp.

Program kursu jest skierowany do:

 • instruktorów i trenerów zajęć grupowych różnych specjalizacji,
 • trenerów personalnych,
 • terapeutów zajęciowych,
 • studentów i  absolwentów AWF i innych uczelni,
 • osób posiadających minimum średnie wykształcenie i czynny kontakt z ruchem, którzy potrzebują specjalistycznej wiedzy i umiejętności, niezbędnych do przeprowadzenia  zajęć metodą Pilatesa.

Uczestnicy po pozytywnym zdaniu egzaminu z części teoretycznej i praktycznej otrzymują  :
– dyplom w języku polskim (ze zdjęciem)
– dyplom w języku angielskim
– zaświadczenie wraz z suplementem
– tytuł BASIC PILATES INSTRUCTOR.

Warunki uczestnictwa/wymagania wstępne:

 • ukończone 18 lat i brak przeciwwskazań lekarskich do wykonywania ćwiczeń ruchowych
 • wysokie wartości etyczne
 •  zaangażowanie w ustawiczny rozwój i naukę przez cały czas pracy w zawodzie Instruktora Pilates
 • zapoznanie się i zaakceptowanie (własnym podpisem) Umowy, Regulaminu Kursu, Karty Uczestnika
 • złożenie oświadczenia RODO

Osoby prowadzące:

Program kursu:

Zjazd 1

 • anatomia funkcjonalna, biomechanika
 • nauka i analiza ćwiczeń na poziomie podstawowym
 • nauka bezpiecznego i efektywnego wykonywania ćwiczeń, poprzez odpowiednie modyfikacje na różnych poziomach sprawności ruchowej
 • pozycje wyjściowe do ćwiczeń
 • 
rozgrzewka w Pilates
 • komunikacja werbalna i niewerbalna, wizualizacje
 • metodyka lekcji, budowa i planowanie lekcji, dobór ćwiczeń
 • nauka przekazywania swojej wiedzy osobom ćwiczącym w profesjonalny sposób, dostosowany do różnych grup wiekowych i poziomu sprawności
 • Pilates a dno miednicy
 • biomechanika oddechu
 • lekcja pokazowa, analiza lekcji

Zjazd 2

 • kontynuacja Pilates Zjazd 1
 • zastosowanie w  wybranych ćwiczeniach dużej piłki i piłki Soft Ball
 • lekcja pokazowa z przyborem, analiza lekcji
 • zasady konstruowania konspektu lekcji
 • wymagania do egzaminu
 • praktyka ćwiczeń
 • doskonalenie procesu nauczania

Zjazd 3

 • 
praktyka ćwiczeń- samodzielne prowadzenie fragmentów lekcji na poziomie podstawowym c.d.
 • ocena umiejętności oraz poprawności wykonania ćwiczeń
 • powtórzenie materiału przed egzaminem, dyskusje
 • egzamin teoretyczny i praktyczny.

  Nauczysz się :

  – jak z użyciem przyborów uzyskać odpowiednią jakość ruchu, bez rezygnowania z konkretnego ćwiczenia, w przypadku osób o ograniczonym poziomie sprawności
  – kreatywności w prowadzeniu zajęć i wplataniu narzędzi pomocniczych do zajęć
  – planowania i modyfikowania lekcji
  – komunikacji werbalnej i niewerbalnej
  – podstaw psychologii pracy, współpracy z zasadami
  – bezpiecznego i kompleksowego oddziaływania na ćwiczących

Zapisz się już dziś i zyskaj możliwość rozłożenia opłaty za kurs, na dowolne raty  !
Skorzystaj z promocji, również dla grupy !

Cena:   1590 zł.       (kurs + materiały szkoleniowe + egzamin + jedna poprawka )

Przy jednorazowej wpłacie : 1540 zł.
Cena dla absolwentów (innych szkoleń) Aeroactiv : 1520 zł.
Nowość ! W grupie (min. dwie osoby) taniej – 1500 zł/os.

ZDOBĄDŹ Z NAMI NOWY ZAWÓD !

Mamy uprawnienia do prowadzenia kursów i szkoleń , spełniamy wszystkie warunki Ustawy o sporcie, niezbędne do prowadzenia działalności w zakresie kształcenia instruktorów sportu, trenerów.

Prowadzimy szkolenia i kursy w zakresie specjalizacji określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz jej stosowania Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1145 ze zmianami.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych Dz.U. 2012 nr 0 poz. 186 ze zmianami.

Ośrodek Szkoleniowy Aeroactiv jest wpisany do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Urzędu Pracy pod numerem 2.12/00204/2010.
Oznacza to, że każda osoba posiadająca status bezrobotnego, może wnioskować o pokrycie kosztów naszych kursów i szkoleń przez swój Urząd Pracy.

WIDEO

Zapisz się

PROCEDURA ZGŁASZANIA SIĘ NA KURS:

 1. wypełnienie formularza zgłoszeniowego (zapisz się)
 2. wpłata do 7 dni od zgłoszenia zaliczki w wysokości 200 zł lub wpłata 1 raty
  • wpłata zaliczki gwarantuje miejsce na kursie, w przypadku rezygnacji zaliczka nie podlega zwrotowi
  • w przypadku nie wpłacenia w terminie 7 dni zaliczki, zgłoszenie będzie anulowane
 3. wpłata pozostałej kwoty:
  • jednorazowo najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem kursu
  • możliwość wpłaty w II ratach po 795 zł (1 rata przed zjazdem I, 2 rata przed zjazdem II)

UWAGA:

 1. O przyjęciu na kurs decyduje kolejność wpłat.
 2. W przypadku rezygnacji z kursu wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.
 3. W przypadku braku miejsca na kursie lub zmiany terminu wpłaty zostaną zwrócone.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu z przyczyn niezależnych od niego, najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem kursu, wówczas wszystkie wpłaty zostaną zwrócone.

Wpłat prosimy dokonywać na konto:

ING Bank Śląski
Aeroactiv Beata Kwiatkowska, 32-087 Zielonki
14 1050 1445 1000 0092 1911 5988

(w tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko uczestnika oraz nazwę kursu/szkolenia)

Formularz zgłoszeniowy