Zapisz się

TERMIN:

  08 maj 2022 r. (niedziela)

 • niedziela:  8:30- 16:30

MIEJSCE:  Kraków

 • os. Wysokie 6, Sala Fitness w Hali Widowiskowo-Sportowej (przy III LO)

OPIS:

Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • instruktorów Pilates, fitness
 • trenerów personalnych
 • terapeutów zajęciowych
 • nauczycieli wychowania fizycznego
 • studentów i absolwentów AWF.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z szerokim wachlarzem możliwości wykorzystania w lekcji przyborów, takich jak : duże piłki, małe piłki Redondo, Rollery, Pilates Ring.

Na naszym szkoleniu Pilates z przyborami zdobędziesz wiedzę i praktyczne umiejętności jak przy użyciu przyborów:

 • poprawić ruchomość stawów i kręgosłupa
 • wzmocnić mięśnie (powierzchowne i głębokie)
 • poprawić elastyczność aparatu mięśniowo-więzadłowego
 • poprawić koordynację ruchową
 • poprawić kontrolę organizmu i czucie własnego ciała
 • zapobiegać problemom z nietrzymaniem moczu
 • lepiej zrozumieć technikę
 • zwiększyć intensywność ćwiczeń
 • ułatwić lub utrudnić,zmodyfikować ćwiczenie
 • maksymalnie wykorzystać możliwości układu mięśniowo-stawowego oraz uzyskać optymalną jakość ruchu.
  Nauczysz się metodyki prowadzenia zajęć, również w obwodzie stacyjnym.

Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat uczestnictwa w szkoleniu i materiały szkoleniowe.

Organizator zapewnia: wodę mineralną , kawę, herbatę.

PROWADZĄCY ZAJĘCIA:

 • Magdalena Wrona
 • Beata Kwiatkowska

PROGRAM SZKOLENIA :

 • Zasób ćwiczeń z poszczególnymi przyborami, technika wykonania, pozycje wyjściowe, praktyczne wskazówki
 • Wskazania i przeciwwskazania do uczestnictwa w zajęciach Pilates z przyborami
 • Zastosowanie przyborów w ćwiczeniach wzmacniających, mobilizacyjnych, rozciągających
 • Propozycje ćwiczeń z dużymi piłkami, małymi piłkami Redondo,  Rollerami, Pilates Rings.
 • Lekcje z przyborami-metodyka, pełna analiza
 • Circuit-obwód stacyjny
 • Analiza ćwiczeń w kontekście wybranych wad i schorzeń kręgosłupa

ORGANIZATOR:

Ośrodek Szkoleniowy AEROACTIV Beata Kwiatkowska
Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr ewidencyjnym 2.12/00204/2010

WIDEO

ZAPISZ SIĘ

Cena:   339 zł.       (szkolenie + materiały szkoleniowe + certyfikat )
Cena dla absolwentów (innych szkoleń i kursów) Aeroactiv : 300 zł.

PROCEDURA ZGŁASZANIA SIĘ NA SZKOLENIE:

 1. wypełnienie formularza zgłoszeniowego (zapisz się)
 2. wpłata do 7 dni od zgłoszenia zaliczki w wysokości 100 zł lub wpłata całej kwoty
  • wpłata zaliczki gwarantuje miejsce na szkoleniu, w przypadku rezygnacji zaliczka nie podlega zwrotowi
  • w przypadku nie wpłacenia w terminie 7 dni zaliczki, zgłoszenie będzie anulowane
 3. wpłata pozostałej kwoty (pomniejszonej o wpłaconą zaliczkę)
  • jednorazowo najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia

UWAGA:

 1. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność wpłat.
 2. W przypadku rezygnacji ze szkolenia wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.
 3. W przypadku braku miejsca na szkoleniu lub zmiany terminu wpłaty zostaną zwrócone.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od niego, najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem kursu, wówczas wszystkie wpłaty zostaną zwrócone.

Wpłat prosimy dokonywać na konto:

ING Bank Śląski
Aeroactiv Beata Kwiatkowska, 32-087 Zielonki
14 1050 1445 1000 0092 1911 5988

(w tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko uczestnika oraz nazwę kursu/szkolenia)

Formularz zgłoszeniowy