Zapisz się

TERMIN:

 18-19 czerwiec 2022 r.  (sobota – niedziela)    

 • Sobota:    12:30 – 19:00
 • Niedziela:   9:00 – 14:00

MIEJSCE:   Kraków

 • ul.Skarżyńskiego 1 – Centrum Sportu i Rekreacji „Kwadrat”

OPIS:

Szkolenie Trening dna miednicy dla kobiet przeznaczone jest dla:

 • instruktorów fitness
 • fizjoterapeutów
 • trenerów personalnych
 • terapeutów zajęciowych
 • którzy chcą nauczyć się, jak integrować dno miednicy w ćwiczeniach podczas zajęć grupowych i indywidualnych.

Opiera się na założeniach pracy z dnem miednicy wg metody Pilates, przedstawia elementy koncepcji Renate Tanzberger i jest prowadzone według programu autorskiego prowadzącej.

Na naszym szkoleniu poszerzysz i ugruntujesz wiedzę z zakresu:

 • anatomii i fizjologii dna miednicy i pęcherza moczowego
 • form, przyczyn i terapii nietrzymania moczu
 • przyczyn i objawów obniżenia narządu rodnego, strategii działania

Nauczysz się :

 • technik logopedycznych, oddechowych wykorzystywanych w pracy z dnem miednicy
 • technik pracy z taśmami mięśniowo-powięziowymi, wpływającymi na tonus dna miednicy
 • ćwiczeń mobilizacyjnych, wzmacniających, relaksacyjnych, oddechowych (z pełną analizą)
 • jak pracować z kobietami w okresie połogu i bezpośrednio po połogu
 • jak efektywnie i ciekawie prowadzić trening terapeutyczny dna miednicy

Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat uczestnictwa w szkoleniu i materiały szkoleniowe.

Organizator zapewnia: wodę mineralną , kawę, herbatę.

Zainteresowanym przesyłamy propozycje noclegowe, już od 45 zł. za dobę.

PROWADZĄCY ZAJĘCIA:

 • mgr Katarzyna Kucab-Klich

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Anatomia i fizjologia dna miednicy
 • Anatomia pęcherza moczowego
 • Fizjologia pęcherza moczowego
 • Formy nietrzymania moczu
 • Terapia poszczególnych typów nietrzymania moczu
 • Obniżenie narządu rodnego
 • Ćwiczenia (z pełną analizą: pozycja wyjściowa i końcowa, cel ćwiczenia, na co zwrócić szczególną uwagę, wrażenie kinestetyczne, możliwe modyfikacje)

ZASÓB ĆWICZEŃ OBEJMUJE:

 • Techniki stosowane w przypadku obniżenia narządu rodnego
 • Techniki wzmacniające i relaksujące dno miednicy
 • Techniki pracy z taśmami mięśniowo-powięziowymi, wpływające na tonus dna miednicy
 • Techniki oddechowe
 • Techniki logopedyczne wykorzystywane w pracy z dnem miednicy
 • Specyfikę pracy z kobietami w okresie połogu i bezpośrednio po połogu

ORGANIZATOR:

Ośrodek Szkoleniowy AEROACTIV Beata Kwiatkowska
Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr ewidencyjnym 2.12/00204/2010

WIDEO

ZAPISZ SIĘ

Cena:   549 zł.       (szkolenie + materiały szkoleniowe + certyfikat )
Cena dla absolwentów (innych szkoleń i kursów) Aeroactiv : 490 zł.

PROCEDURA ZGŁASZANIA SIĘ NA SZKOLENIE:

 1. wypełnienie formularza zgłoszeniowego (zapisz się)
 2. wpłata do 7 dni od zgłoszenia zaliczki w wysokości 100 zł lub wpłata całej kwoty
  • wpłata zaliczki gwarantuje miejsce na szkoleniu, w przypadku rezygnacji zaliczka nie podlega zwrotowi
  • w przypadku nie wpłacenia w terminie 7 dni zaliczki, zgłoszenie będzie anulowane
 3. wpłata pozostałej kwoty (pomniejszonej o wpłaconą zaliczkę)
  • jednorazowo najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia
  • istnieje możliwość rozłożenia płatności pozostałej kwoty na raty (dotyczy to osób, które zapiszą się na szkolenie z dużym wyprzedzeniem), uzgodnione indywidualnie. Ostatnia rata (dopełniająca opłatę za szkolenie) powinna być wpłacona na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

UWAGA:

 1. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność wpłat.
 2. W przypadku rezygnacji ze szkolenia wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.
 3. W przypadku braku miejsca na szkoleniu lub zmiany terminu wpłaty zostaną zwrócone.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od niego, najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem kursu, wówczas wszystkie wpłaty zostaną zwrócone.

Wpłat prosimy dokonywać na konto:

ING Bank Śląski
Aeroactiv Beata Kwiatkowska, 32-087 Zielonki
14 1050 1445 1000 0092 1911 5988

(w tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko uczestnika oraz nazwę kursu/szkolenia)

Formularz zgłoszeniowy