Zapisz się

TERMIN:

 14-15 maj  2022 r. (sobota – niedziela)

 • Sobota:    12:30 – 18:30
 • Niedziela:  9:00 – 14:00

MIEJSCE:  Kraków

 • ul.Skarżyńskiego 1 – Centrum Sportu i Rekreacji „Kwadrat”

OPIS:

Szkolenie przeznaczone jest dla

 • instruktorów fitness, Pilates
 • trenerów personalnych
 • fizjoterapeutów
 • terapeutów zajęciowych
 • studentów i absolwentów AWF
 • którzy chcą prowadzić bezpieczne i efektywne zajęcia z osobami starszymi bądź już prowadzą takie zajęcia i chcą poszerzyć swoją wiedzę i udoskonalić pracę.

Cel szkolenia:

 • merytoryczne i metodyczne przygotowanie uczestników szkolenia do pracy z seniorami.

Na naszym szkoleniu nauczysz się  :

 • jak dobierać muzykę, ćwiczenia i  tempo ich wykonania, pozycje wyjściowe, środki dydaktyczne, przybory aby urozmaicić, ułatwić ćwiczenia
 • na czym polega specyfika pracy z osobami starszymi, jak dbać o bezpieczeństwo uczestników zajęć
 • które schorzenia wymagają szczególnej uwagi w planowaniu zajęć, doborze ćwiczeń
 • jak motywować ćwiczących
 • na co zwrócić szczególną uwagę w pracy z seniorami
 • metodyki lekcji

Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat uczestnictwa w szkoleniu i materiały szkoleniowe.

Organizator zapewnia: wodę mineralną , kawę, herbatę.

Zainteresowanym przesyłamy propozycje noclegowe, już od 45 zł. za dobę.

PROWADZĄCY ZAJĘCIA: mgr Katarzyna Kucab-Klich

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Fizjologiczne aspekty starzenia się poszczególnych układów: oddechowego, krwionośnego, kostnego, trawiennego, moczowo-płciowego
  • wpływ zmian zachodzących w organizmie na prowadzenie zajęć w grupie seniorów.
 2. Elementy psychologii wieku podeszłego.
  • specyfika pracy z osobami starszymi
 3. Cele zajęć profilaktyczno-usprawniających, rola aktywności ruchowej w procesie starzenia się.
 4. Schorzenia wymagające szczególnej uwagi
  • najczęstsze dolegliwości i ograniczenia ruchowe
  • systematyka ćwiczeń leczniczych
  • wskazania i przeciwwskazania
 5. Metodyka prowadzenia zajęć
  • muzyka, tempo ćwiczeń, środki dydaktyczne
  • pozycje wyjściowe, technika wykonania, modyfikacje
  • motywacja, bezpieczeństwo
  • lekcja ze szczegółową analizą
 6. Konstruowanie zajęć ruchowych z wykorzystaniem sprzętu: softball, body Ball, Thera Band, poduszki sensomotoryczne, hantle, step.
 7. Rola przyborów w ćwiczeniach z osobami starszymi.
 8. Elementy treningu obwodowego.
 9.  Techniki kognitywne.
 10.  Techniki relaksacyjne.

WIDEO

ZAPISZ SIĘ

Cena:   549 zł.       (szkolenie + materiały szkoleniowe + certyfikat )
Cena dla absolwentów (innych szkoleń i kursów) Aeroactiv : 490 zł.

PROCEDURA ZGŁASZANIA SIĘ NA SZKOLENIE:

 1. wypełnienie formularza zgłoszeniowego (zapisz się)
 2. wpłata do 7 dni od zgłoszenia zaliczki w wysokości 100 zł lub wpłata całej kwoty
  • wpłata zaliczki gwarantuje miejsce na szkoleniu, w przypadku rezygnacji zaliczka nie podlega zwrotowi
  • w przypadku nie wpłacenia w terminie 7 dni zaliczki, zgłoszenie będzie anulowane
 3. wpłata pozostałej kwoty (pomniejszonej o wpłaconą zaliczkę)
  • jednorazowo najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia

UWAGA:

 1. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność wpłat.
 2. W przypadku rezygnacji ze szkolenia wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.
 3. W przypadku braku miejsca na szkoleniu lub zmiany terminu wpłaty zostaną zwrócone.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od niego, najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem kursu, wówczas wszystkie wpłaty zostaną zwrócone.

Wpłat prosimy dokonywać na konto:

ING Bank Śląski
Aeroactiv Beata Kwiatkowska, 32-087 Zielonki
14 1050 1445 1000 0092 1911 5988

(w tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko uczestnika oraz nazwę kursu/szkolenia)

Formularz zgłoszeniowy