Płatność w całości

W tej formie płatności kursant zobowiązuje się uiścić opłatę za wybrany kurs w formie jednego przelewu który opiewa na pełną kwotę wybranego przez siebie kursu, po poprawnym wypełnieniu formularza następuje rezerwacja miejsca na wybrany kurs.

Pełna kwota musi zostać wniesiona nie później niż 7 dni od momentu wysłania formularza z zapisami na kurs.

Nie opłacenie kursu w przeciągu 7 dni od wysłania formularza skutkuje anulowaniem rezerwacji.

Płatność na dwie raty

Istnieje możliwość rozbicia płatności na dwie, równe raty których łączna wartość opiewa na pełną cenę wybranego kursu.

Po poprawnym wypełneniu formularza następuje rezerwacja miejsca na wybrany kurs.

Data wpłaty pierwszej raty nie może przekroczyć 7 dni od momentu wypełnienia formularza z zapisem na kurs, w przeciwynym wypadku rezerwacja miejsca zostaje anulowana.

Wpłata drugiej raty za kurs nie może przekraczać terminu trzeciego zjazdu wybranego kursu.

Płatność na raty z zaliczką

Zapisując się na przygotowane przez nas kursy, dajemy państwu możliwość zarezerwowania miejsca poprzez wpłatę zaliczki w wysokości 200zł.
Wpłata zaliczki gwarantuje miejsce na kursie, w przypadku rezygnacji zaliczka nie podlega zwrotowi

Data wpłacenia zaliczki nie może przekroczyć 7 dni od momentu przesłania formularza z zapisem na wybrany kurs, przekroczenie tego terminu skutkować będzie anulowaniem rezerwacji miejsca na wybrany kurs.

Termin płatności pierwszej raty mija 7 dni przed rozpoczęciem pierwszego zjazdu, jej wartość to połowa ceny wybranego kursu pomniejszona o 200zł (wartość zaliczki).

Przykład:

Cena kursu 1390zł
Zaliczka 200zł
Pierwsza rata 1390zł / 2 – 200zł = 495zł
Druga rata 695zł

Wpłata drugiej raty za kurs nie może przekraczać terminu trzeciego zjazdu wybranego kursu, a jej wartość to połowa ceny całego kursu.

Istnieje również możliwość spłacenia kursu jedną ratą, termin płatności nie może przekroczyć 7 dni przed rozpoczęciem pierwszego zjazdu.

Inne formy płatności

W przypadkach innych niż wymienione powyżej, prosimy o kontakt w celu ustalenia formy płatności.

Dane do przelewu

ING Bank Śląski
Aeroactiv Beata Kwiatkowska 32-087 Zielonki
14 1050 1445 1000 0092 1911 5988

W tytule przelewu proszę o podanie imienia i nazwiska kursanta, oraz nazwę wybranego kursu.

Przykład:
Jan Kowalski – Kurs Trenera Personalnego