Zapisz się

TERMIN:
 w trakcie ustalania : 2021 r.  (niedziela)

 • Niedziela:   10:00 – 13:30

MIEJSCE:   Kraków

 • os. Wysokie 6, Sala Fitness w Hali Widowiskowo-Sportowej (przy III LO)

OPIS:

Warsztaty skierowane do:

 • instruktorów Pilates, fitness
 • fizjoterapeutów
 • trenerów personalnych
 • położnych
 • wszystkich zainteresowanych tematyką profilaktyki i kinezyterapii uroginekologicznej.

Podczas spotkania uzyskasz w kompaktowej wersji informacje, w jaki sposób fundamentalne zasady metody Pilates odnieść można do dna miednicy.

Nauczysz się tak modyfikować ćwiczenia, aby zoptymalizować oddziaływanie na mięśnie dna miednicy.

Szczegółowy program:

 • Zarys anatomii dna miednicy
 • Główne zasady Pilates a dno miednicy
 • Lekcja Pilates Pelvic Floor
 • Analiza wybranych ćwiczeń.

Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat uczestnictwa w warsztatach .

Organizator zapewnia: wodę mineralną , kawę, herbatę.

PROWADZĄCY ZAJĘCIA:

 • mgr Katarzyna Kucab-Klich

ORGANIZATOR:

Ośrodek Szkoleniowy AEROACTIV Beata Kwiatkowska
Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr ewidencyjnym 2.12/00204/2010

ZAPISZ SIĘ

Cena:   150 zł.       (szkolenie + certyfikat )
Cena dla absolwentów (innych szkoleń i kursów) Aeroactiv : 135 zł.

PROCEDURA ZGŁASZANIA SIĘ NA KURS:

 1. wypełnienie formularza zgłoszeniowego (zapisz się)
 2. wpłata zaliczki w wysokości 50 zł,  do 7 dni od zgłoszenia
 3. najpóźniej na 7 dni przed warsztatami uzupełnienie opłaty, pomniejszonej o wpłaconą zaliczkę
  • wpłata gwarantuje miejsce na warsztatach, w przypadku rezygnacji nie podlega zwrotowi
  • w przypadku nie dokonania wpłaty zaliczki w terminie 7 dni , zgłoszenie będzie anulowane

UWAGA:

 1. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność wpłat.
 2. W przypadku rezygnacji z warsztatów wpłacone pieniądze nie podlegają zwrotowi.
 3. W przypadku braku miejsca na warsztatach lub zmiany terminu wpłaty zostaną zwrócone.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów z przyczyn niezależnych od niego, najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem , wówczas wszystkie wpłaty zostaną zwrócone.

Wpłat prosimy dokonywać na konto:

ING Bank Śląski
Aeroactiv Beata Kwiatkowska, 32-087 Zielonki
14 1050 1445 1000 0092 1911 5988

(w tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko uczestnika oraz nazwę warsztatów)

Formularz zgłoszeniowy