Zapisz się

TERMIN: 

W trakcie ustalania  2020 r.   (sobota-niedziela)

 • sobota: 11:30 – 18:30
 • niedziela: 9:00 – 14:30

MIEJSCE:  Kraków

 • os. Wysokie 6, Sala Fitness w Hali Widowiskowo-Sportowej (przy III LO)

OPIS:

Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • fizjoterapeutów
 • studentów fizjoterapii
 • instruktorów Pilates
 • terapeutów zajęciowych.

Na naszym szkoleniu nauczysz się m.in.:

 • Jak przełożyć mobilność na stabilność i odwrotnie;
 • Jak i kiedy wykorzystywać przybory: dużą piłkę, piłkę softball, rollery, taśmy dyski sensomotoryczne itd.
 • Jakie formy autoterapii możesz zaproponować Twojemu Pacjentowi / Klientowi.
 • Metodyki nauczania ruchu
 • Jak dobierać ćwiczenia w konkretnych przypadkach klinicznych

PROGRAM SZKOLENIA :

 • Biomechanika i fizjologia narządu ruchu
 • Główne założenia metody Pilates
 • Podstawowe ćwiczenia wykorzystywane w rehabilitacji
 • Zasady progresji ćwiczeń
 • Funkcja mięśni posturalnych vs. mięśnie fazowe
 • Analiza postawy w warunkach statycznych i dynamicznych
 • Pojęcie kompensacji
 • Mechanizm feedforward
 • Charakterystyka poszczególnych pozycji wyjściowych z dopasowaniem do konkretnych przypadków
 • Tworzenie indywidualnych programów terapeutycznych, dobór ćwiczeń w konkretnych przypadkach klinicznych
 • Wykorzystanie różnych przyborów do ćwiczeń

Formy i metody szkolenia Pilates w rehabilitacji : prezentacje multimedialne, plansze, wykresy, warsztaty, praca w grupach, dyskusja itd.

Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat uczestnictwa w szkoleniu i materiały szkoleniowe.

Organizator zapewnia: wodę mineralna , kawę, herbatę.

Zainteresowanym przesyłamy propozycje noclegowe, już od 45 zł. za dobę.

PROWADZĄCY ZAJĘCIA:

 • Kamil Klich
 • Katarzyna Kucab-Klich

ORGANIZATOR:

Ośrodek Szkoleniowy AEROACTIV Beata Kwiatkowska
Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr ewidencyjnym 2.12/00204/2010

ZAPISZ SIĘ

Cena:   489 zł.       (szkolenie + materiały szkoleniowe + certyfikat )
Cena dla absolwentów (innych szkoleń i kursów) Aeroactiv : 439 zł.

PROCEDURA ZGŁASZANIA SIĘ NA SZKOLENIE:

 1. wypełnienie formularza zgłoszeniowego (zapisz się)
 2. wpłata do 7 dni od zgłoszenia zaliczki w wysokości 100 zł lub wpłata całej kwoty
  • wpłata zaliczki gwarantuje miejsce na szkoleniu, w przypadku rezygnacji zaliczka nie podlega zwrotowi
  • w przypadku nie wpłacenia w terminie 7 dni zaliczki, zgłoszenie będzie anulowane
 3. wpłata pozostałej kwoty (pomniejszonej o wpłaconą zaliczkę)
  • jednorazowo najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia

UWAGA:

 1. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność wpłat.
 2. W przypadku rezygnacji ze szkolenia wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.
 3. W przypadku braku miejsca na szkoleniu lub zmiany terminu wpłaty zostaną zwrócone.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od niego, najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem kursu, wówczas wszystkie wpłaty zostaną zwrócone.

Wpłat prosimy dokonywać na konto:

ING Bank Śląski
Aeroactiv Beata Kwiatkowska, 32-087 Zielonki
14 1050 1445 1000 0092 1911 5988

(w tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko uczestnika oraz nazwę kursu/szkolenia)

Formularz zgłoszeniowy