Zapisz się

TERMIN: 

26 czerwiec  2022 r.  (niedziela)

 • godz: 08:30 – 16:00

MIEJSCE:    Kraków

 • os. Wysokie 6, Sala Fitness w Hali Widowiskowo-Sportowej (przy III LO) lub
 • ul.Skarżyńskiego 1 – Centrum Sportu i Rekreacji „Kwadrat”

OPIS:

Szkolenie adresowane jest do kobiet (od 16-18 -go roku życia, za zgodą pisemną Rodziców) bez względu na wiek i profesję, którym zależy na:

 • uświadomieniu sobie różnego rodzaju zagrożeń fizycznych i psychicznych,

 • poznaniu sposobów unikania i rozładowania agresji ze strony agresora,

 • podniesieniu pewności siebie,

 • opanowaniu technik uderzeń, bloków, kopnięć w obronie przed atakiem fizycznym,

 • poznaniu psychologicznych aspektów samoobrony.

Szkolenie opiera się na założeniu, że w samoobronie dużo ważniejsze są psychologiczne metody rozładowania agresji, niż nauka fizycznych metod odparcia ataku.
Fizyczne sposoby odparcia agresji są ważnym elementem nauki samoobrony, ale powinny być traktowane, jako ostatnia „linia” obrony.
Podstawą skutecznej samoobrony jest silna, niezachwiana pewność siebie i na tej zasadzie opieramy to szkolenie.

Na naszym szkoleniu:

 • poznasz najprostsze techniki uderzeń i kopnięć przydatnych w samoobronie,

 • zapoznasz się ze sposobami rozładowania agresji i nieprowokowania ataku ze strony potencjalnego agresora,

 • nauczysz się świadomego odczytywania sygnałów mogących mówić o zagrożeniu,

 • zrozumiesz, jak ważna jest pewność siebie w obliczu zagrożenia,

 • przełamiesz swoje bariery psychologiczne łamiąc deskę.

Jeśli chcesz poznać :
– zasady, korzyści i cele samoobrony,
nauczyć się:
– skutecznych uderzeń i kopnięć (z wykorzystaniem tarcz treningowych),
– uwalniania się z chwytów, m.in. za włosy, 
– obrony przed obchwytem tułowia i duszeniem
– asertywności w samoobronie
– pilnowania przestrzeni osobistej
– zakładania dźwigni
– pewności siebie w samoobronie
TO SZKOLENIE JEST DLA CIEBIE !

Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia i materiały szkoleniowe.
Organizator zapewnia: wodę mineralną , kawę, herbatę.

Na zajęcia należy przynieść: strój sportowy, obuwie sportowe (zamienne) oraz przybory do pisania.

PROWADZĄCY ZAJĘCIA:

 • Jerzy Łabiński

PROGRAM SZKOLENIA:

 • nauka podstawowych uderzeń pięścią i nasadą dłoni (proste, sierpowe), kopnięć kolanem,

 • metody uwalania się z chwytów za jedną i dwie ręce,

 • nauka obrony przed obchwytem tułowia, chwytem za włosy,

 • nauka obrony przed duszeniami: z przodu, z tyłu, przy ścianie, duszeniem opasającym,

 • psychologiczne aspekty samoobrony,

 • pilnowanie przestrzeni osobistej, asertywność w samoobronie, mowa ciała,

 • przeciwdziałanie perswazji słownej,

 • zasady zakładania dźwigni. Podstawowe dźwignie na stawy kończyny górnej,

 • łamanie deski.

ORGANIZATOR:

Ośrodek Szkoleniowy AEROACTIV Beata Kwiatkowska
Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr ewidencyjnym 2.12/00204/2010

ZAPISZ SIĘ

Cena:   339 zł.       (szkolenie + materiały szkoleniowe + certyfikat )
Cena dla absolwentów (innych szkoleń i kursów) Aeroactiv : 300 zł.

PROCEDURA ZGŁASZANIA SIĘ NA SZKOLENIE:

 1. wypełnienie formularza zgłoszeniowego (zapisz się)
 2. wpłata do 7 dni od zgłoszenia zaliczki w wysokości 100 zł lub wpłata całej kwoty
  • wpłata zaliczki gwarantuje miejsce na szkoleniu, w przypadku rezygnacji zaliczka nie podlega zwrotowi
  • w przypadku nie wpłacenia w terminie 7 dni zaliczki, zgłoszenie będzie anulowane
 3. wpłata pozostałej kwoty (pomniejszonej o wpłaconą zaliczkę)
  • jednorazowo najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia

UWAGA:

 1. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność wpłat.
 2. W przypadku rezygnacji ze szkolenia wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.
 3. W przypadku braku miejsca na szkoleniu lub zmiany terminu wpłaty zostaną zwrócone.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od niego, najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia, wówczas wszystkie wpłaty zostaną zwrócone.

Wpłat prosimy dokonywać na konto:

ING Bank Śląski
Aeroactiv Beata Kwiatkowska, 32-087 Zielonki
14 1050 1445 1000 0092 1911 5988

(w tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko uczestnika oraz nazwę kursu/szkolenia)

Formularz zgłoszeniowy