Wojewódzkiego Urzędu Pracy, w ramach projektu „Kierunek Kariera Zawodowa” i rozliczyć kursy z wykorzystaniem elektronicznych bonów szkoleniowych.

Wojewódzkiego Urzędu Pracy, w ramach projektu „Kierunek Kariera Zawodowa” i rozliczyć kursy z wykorzystaniem elektronicznych bonów szkoleniowych.

Wojewódzkiego Urzędu Pracy, w ramach projektu „Kierunek Kariera Zawodowa” i rozliczyć kursy z wykorzystaniem elektronicznych bonów szkoleniowych.